Home Vedtekter Styret Linker Innmelding Medlemmer Oppslagstavle Konferanser

 Norsk Forening for Interkulturell Kompetanse

 

NOFIK er en interesseorganisasjon for fagfolk og praktikere av interkulturell kommunikasjon som vil fremme interkulturell forståelse i det norske samfunn. Foreningen ble stiftet i Oslo 16.02. 2010

 

Formål:

·         Bidra til økt kunnskap og forståelse av kulturell diversitet og interkulturell dialog i Norge og fremme interesse for interkulturelle spørsmål.

·         Bidra til å øke innsikt i interkulturell dialog, bl.a. gjennom konferanser, og formidling, spredning og utveksling av medlemmenes faglige ressurser.

·         Stimulere til interkulturelt samarbeid.

·         Formidle internasjonal forskningsbasert kompetanse for å styrke inkludering, likebehandling og retten til å være annerledes.

·         Bidra til å utvikle utdanning for interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap

 

 

NOFIKs oppgaver:

·         Drive formidling av relevant forskningsbasert kunnskap.

·         Koordinere faglig kunnskap om mellommenneskelig kommunikasjon som inntil nå har vært spredd på ulike fagområder.

·         Utveksle interkulturelle erfaringer i fagmiljøet og mellom fagmiljø og offentlig og sivil sektor og næringsliv.

·         Bygge opp og drive en nettbasert ressursbase innen fagfeltet.

·         Være ressurssenter for interkulturell utdanning og forskning i Norge

·         Organisere en oppstartskonferanse, og deretter jevnlige konferanser.

 

Medlemskap:
Alle, både enkeltpersoner og organisasjoner, som ønsker å fremme NOFIKs formål kan bli medlemmer i NOFIK. Innmelding skjer ved å sende inn navn, adresse og fagtilknytning til NOFIKs nettsted.

 

Interimsstyret:
Frem til første årsmøte består styret av:

·         Agnes Fife (leder), mag. art., interkulturell kompetanse, Oslo

·         Line Alice Ytrehus (styremedlem) , førsteamanuensis, Interkulturell forståelse, Bergen

·         Øyvind Økland (styremedlem), førsteamanuensis, Interkulturell kommunikasjon, Kristiansand

·         Kathrine Krüger Østbøll, (varamedlem),  mastergrad i pedagogikk, interkulturell kompetanse, Stamsund i Lofoten

 

Hit Counter