Home

Innmelding


Medlemskap er inntil videre kostnadsfritt. Interimstyret håper at en etterhvert kan utvikle konferanser som kan støtte nettverkets infrastruktur samt finne støtte til foreningens utvikling innen utdanningsinstitusjonene.
 

Vennligst fyll ut følgende felter.

Navn
Etternavn
Arbeidplass
E-mail
Tlf arbeid
Tlf Privat
Yrke
Fagelig bakgrunn
Spesialkompetanse  
Interessefelt  
Copyright © 2010 [IMC AS]. All rights reserved.
Revised: 04/06/10