Home

 

 

Interimsstyret:

 

Årsmøtet er planlagt i forbindelse med  årets NIC-konferanse som holdes på Høgskolen i Oslo 25.- 27. november 2010.

Ved årsmøtet skal medlemmene velge et arbeidende frivillig styre.  Interimstyret har fra stiftelsesdatoen prøvd å tilrettelegge for videre utvikling av felles målsettinger og gjør her oppmerksom på at det i det nye styret ville være nyttig om noen av styrefunksjonene var knyttet  til en institusjon med betingelser for bl.a. oppdatering av medlemslisten og oppslagstavlen.

En ber derfor fremtidige medlemmer å tenke fremover mot årsmøtet med gode ideer for videre fremdrift for fruktbart samarbeid.


Frem til første årsmøte består styret av:

·         Agnes Fife (leder), mag. art., interkulturell kompetanse, Oslo

·         Line Alice Ytrehus (styremedlem) , førsteamanuensis, Interkulturell forståelse, Bergen

·         Øyvind Økland (styremedlem), førsteamanuensis, Interkulturell kommunikasjon, Kristiansand

·         Kathrine Krüger Østbøll, (varamedlem),  mastergrad i pedagogikk, interkulturell kompetanse, Stamsund i Lofoten

Org. nr 895249602